Cena služieb je stanovená  na základe objemu a obsahu

poskytovaných služieb a samozrejme vzájomnou dohodou.

Všetky práva vyhradené © RODEKON s.r.o.