• Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • spracovanie predložených dokladov, predkontovanie a pripravenie na samotné zaúčtovanie
  • pri spracúvaní dokladov sa overuje aj daňové hľadisko
  • spracovanie denníka
  • spracovanie hlavnej knihy
  • evidencia pohľadávok a záväzkov
  • evidencia pokladničných kníh
  • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
  • evidencia majetku, majetkových kariet, odpisov
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane všetkých výkazov a vykonania uzávierkových operácií
 • Zostavovanie priebežných účtovných závierok podľa potrieb klienta
 • Spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Vypracovanie štatistických výkazov
 • Spracovanie podkladov pre vybavenie úverov, leasingov a podobne
 • Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a PO
 • Revízie a rekonštrukcie účtovníctva a daní
 • Komplexné vedenie personalistiky a mzdovej evidencie
 • Zastupovanie klientov pred úradmi
 • Poradenstvo pri zakladaní firmy
 • Vybavenie daňovej registrácie
 • Účtovné a daňové poradenstvo
 • V prípade potreby zabezpečenie auditu v renomovanej audítorskej spoločnosti
 • Kontroling a finančno-ekonomické analýzy
 • Zostavovanie plánov a kalkulácií
 • Archivácia dokumentov
 • Školiace a vzdelávacie činnosti
 • Vrátenie dane z iného členského štátu EÚ
Všetky práva vyhradené © RODEKON s.r.o.