Daňové riaditeľstvo SR    www.drsr.sk

Obchodný register            www.orsr.sk

Živnostenský register       www.zrsr.sk

Národná banka SR            www.nbs.sk

Štatistický úrad SR            www.statistics.sk

Ministerstvo financií SR   www.finance.gov.sk

Sociálna poisťovňa            www.socpoist.sk