Firma RODEKON poskytuje svoje služby od roku 1996 najskôr vo forme živností a v roku 2005 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Zaoberáme sa činnosťami z oblasti účtovníctva, ekonomiky, personalistiky, poradenstva, kontrolingu a vzdelávania. Svoje služby poskytujeme pre domáce, ale aj zahraničné podnikateľské subjekty podnikajúce na celom území SR. Sme rodinná firma a je pre nás dôležitá priam rodinná atmosféra a spolupráca s klientmi. Spokojnosť oboch strán je pre nás na prvom mieste. Sme tím pozostávajúci z kvalifikovaných a odborných ľudí (členovia Slovenskej  komory certifikovaných účtovníkov a Slovenskej komory audítorov).

 

Prečo si zvoliť práve nás:

  • poskytovanie našich služieb je na vysokej odbornej úrovni, zakladá sa na  dlhoročných skúsenostiach a neustálom vzdelávaní sa
  • flexibilne reagujeme na požiadavky a potreby klientov
  • obchodný vzťah zakladáme na zmluvnom vzťahu, tak aby nedošlo k žiadnym nepríjemným prekvapeniam
  • preberáme riziko na seba, naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť účtovníctva a daní a sme poistený v Generali Slovensko poisťovňa, a.s. do výšky: 100.000 €
  • externé spracovanie účtovníctva v našej firme Vás vyjde lacnejšie ako interný zamestnanec (mzda, odvody, školenia, kancelárske potreby, nájomné nebytových priestorov, poštovné a ostatné nemalé režijné náklady)
  • nemusíte sledovať zmeny zákonov
  • budeme Vašim „pripomienkovačom“, čo sa týka daňových a odvodových povinností
  • odbremeníme Vás od dlhého čakania a nepríjemného vybavovania na úradoch
  • v dohodnutých časových intervaloch Vás budeme priebežne informovať o stave jednotlivých ekonomických ukazovateľoch, stave pohľadávok a záväzkov a výške výsledku hospodárenia
  • v dohodnutom termíne preberieme doklady pripravené na spracovanie