ADA - ekon, s.r.o.

Dukelských hrdinov 2

984 01 Lučenec

IČO: 45393982 DIČ: 2022959686

Ing. Adriana Ružinská

Certifikované účtovníctvo

tel.: 0908 964 348

e-mail: aruzinska@orangemail.sk